Yritys

Vajaakantti

Vajaakantti on yritys jonka juuret ulottuvat vuosisadan alkupuolelle, Jaakkiman pitäjään, Sorolan saareen. Nykyisin Vajaakantti toimii sahaus ja laudanmyynti yrityksenä Pohjois-Savossa, Paukarlahdessa. Yrityksen tarkoituksena on tarjota asiakkailleen sahatavaraa kilpailukykyiseen hintaan. Vajaakanttia pyöritetään pienimuotoisesti, ammattitaitoisesti ja pilke silmäkulmassa.

Yrityksen toiminta keskittyy pääasiassa puutavaran myyntiin. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sirkkeli kiertää myös talosta taloon. Sahaustoiminta keskittyy pääasiassa kevääseen jolloin varastot sahataan täyteen. Loppusyksystä taapeleiden pohjat tavallisesti kasvavat jo heinää.

Vajaakantteja jo kolmessa polvessa


Jaakko Tapanainen Jaakko Tapanainen (6.9.1913 - 30.12.2000)
Vajaakantin juuret ulottuvat menetettyyn karjalaan, Sorolan saareen, siellä Annalan sahalla Jaakko Tapanainen opetteli puunkäsittelyn alkeita. Sotavuosien jälkeen sahaustoimintaa jatkettiin Pohjanmaalla, Teuvalla. Kun kerran kulkemaan oli päästy Teuvalta saavuttiin 1950 Paukarlahteen. Siitä lähtien sirkkeli on keväisin kiertänyt ympäri lähipitäjiä.


Martti Tapanainen Martti Tapanainen (6.11.1944 - 31.1.2014)
Paukarlahdessa sahaustoiminta jatkui maatilanpidon sivutoimena. Sukupolven vaihdokset toteutettiin sekä maatatilla että sahaustoiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan sahattiin kotona tai kierrettiin talosta taloon. Maataloustoiminnan hiljennyttyä sirkkelin ääni on edelleen soinut kirkkaana.


Antti Tapanainen Antti Tapanainen (31.10.1979 -)
Sahaustoiminta jatkuu edelleenkin leipätyön ohessa. Sirkkelin ääni soi kirkkaana pääasiassa kotitilalla. Puun pitää nykyään matkustaa sahan luo. Toiminta muuttuu pienimuotoisemmaksi ja keskittyy pääasiassa valmiin sahatavaran myyntiin.


Tulevaisuus

Kaikki harrastukset maksaa. Myymme sahatavaraa niin kauan kuin rahaa riittää.